Vrste četinara

Ova web-stranica je zamišljena da uz odgovarajući tekst i fotografije bude jedan opširniji pregled četinarskih vrsta,varieteta i njihovih karakteristika. Naravno,ovo nije katalog naših proizvoda,mada,neke od ovih vrsta i posedujemo u rasadniku. Takođe moram napomenuti da je ovo rad jednog amatera i zaljubljenika u četinare koji samo pokušava da vam da malo bolji uvid u podelu i raznovrsnost četinara.

Četinari

Četinari su vrsta,uglavnom, zimzelenog drveća koje se danas u sve većoj meri upotrebljava za ozelenjavanje i oblikovanje zelenih površina. Četinari predstavljaju omiljenu i najčešće korišćenu kategoriju sadnog materijala u savremenim vrtovima.Zapravo,ova vrsta drveća (žbunja) je zbog više razloga u prednosti nad ostalim vrstama. Prvi i osnovni razlog je taj,što su četinari uglavnom zimzeleni i otporni na mraz pa svoju dekorativnost ne gube ni tokom hladnih,zimskih meseci,kada je,u periodu mirovanja vegetacije,većina biljaka ostala bez lišća. Drugi razlog,zašto se odlučiti baš za četinare,jeste jedna izuzetna osobina četinara, da odlično podnose orezivanje,pa se od njih mogu,orezivanjem,praviti najrazličitiji oblici. Pravilnim orezivanjem se mogu postići vrlo zanimljivi oblici.Počev od običnih rezanih ževih ograda,pa do najsloženijih rezanih (topijarnih) formi,poznatih kao "zelene skulpture". Osim gore navedenih prednosti,četinari su i veoma varijabilna vrsta. Tako da danas za dizajniranje svojih dvorišta ili vrtova možete koristiti veliki broj sadnica različitih formi,boja i oblika koji su pogodni za međusobno kombinovanje,kao i za kombinovanje sa drugim biljnim vrstama.