picea-smrca

Smrče su visoko zimzeleno drveće,koje svoju krošnju formira od tla,jako je slična rodu jela,pa je mnogi poistovećuju sa njom. Mada su to različite vrste lako ih je pomešati,jedan od najsigurnijih načina raspoznavanja ove dve vrste,jeste položaj njihovih šišarki. Zapravo ,kod jele,šišarke su okrenute nagore,dok kod smrča,šišarke su viseće. Opšti oblik smrče je široko kupasti sa pravilno raspoređenim granama oko stabla u etažama. Smrča je veoma otporna vrsta,a takođe je jako dekorativna,tako da se može saditi u svim sredinama i zemljištima. Ovde ćemo upoznati neke vrste i njihove varietete,koji se kod nas najčešće sreću.

picea abies obična smrča

Smatra se za domaću vrstu,ali kao samonikla raste samo na većim nadmorskim visinama. Najviše joj odgovaraju hladnija staništa,vrsta je senke i polusenke,a odgovara joj i vlaga kako u zemljištu tako i u vazduhu. Dobro se pokazala i na nižim nadmorskim visinama gde nema velike zagađenosti vazduha,a uspeva i u gradskim uslovima gde malo gubi na dekorativnosti,ali ipak preživljava. Zbog svoje dekorativnosti,oblika krošnje i boje našla je široku primenu u ozelenjavanju,a posebno u pošumljavanju goleti.Najčešće se gaji kao novogodišnje drvo. Varijabilna je vrsta,pa se kao gajeni ili prirodni varieteti sreću različite forme,neke od njih su "cruenta",čiji su mladi izdanci crvene boje,i "nidiformis" ,patuljasta forma,sa sitnim grančicama i veoma sporog rasta. picea abies obična smrča

picea pungens bodljiva smrča

Ovo je vrsta koja je svoje ime dobila na osnovu svojih čvrstih i gustih četina sa izuzetno oštrim vrhovima.Upravo njene četine joj daju dekorativnost i vazdušast izgled. Krošnja je široko kupasta,a njena otpornost i prilagodivost na uslove sredine čine je najčešće korišćenom četinarskom vrstom u dizajnu savremenih vrtova. Dugovečna je i može da naraste dosta visoko.Odlično podnosi mrazeve,kao i velike suše,a štetne gasove u gradskim sredinama podnosi najbolje od svih smrča. Dobro podnosi presađivanje,čak i u odrasloj dobi.Preporučuje se za sadnju u grupi ili pojedinačno,ali se uglavnom koristi na mestima koja treba istaći. Jednom rečju idealna vrsta za sve ljubitelje četinara. Veoma je variabilna vrsta,a ovde ćemo navesti neke od varieteta: "glauka",plavičastih četina koju još nazivaju i "srebrna smrča" pa zatim varietet "montgomery" niski varijetet pravilne okruglaste krošnje,kod koje je visina srazmerna širini krošnje,a naraste i do 2m. Tu je i "glauka globosa" patuljasta forma,sitnijih grana i sporog rasta, pa zatim "argentea" skoro belih četina i pravilne piramidalne krošnje,i na kraju "conica" kompaktne krošnje i piramidalnog oblika,raste veoma sporo a niskog je rasta, najčešće do 2m. picea pungens bodljiva smrča

picea omorica Pančićeva omorika

Vrsta koja kao samonikla,raste samo na Balkanskom poluostrvu.Usko-piramidalne je krošnje pa se može koristiti za sadnju i na manjim prostorima. Vršne grane su uperene prema vrhu,da bi se od sredine spuštale prema dole. Gornja strana četina je zelene boje,dosta slično običnoj smrči,dok na naličju četine postoji srebrna crta,pa ponekad kada pogledate u nju imate utisak da sjacka. Jako je dekorativna vrsta i sve više je u upotrebi na zelenim površinama,koristi se za sadnju u grupama ili pojedinačno. Veoma je otporna na uslove sredine,a između ostalog pokazala je dobre rezultate i u gradskim uslovima,što je uz izuzetnu dekorativnost čini zahvalnom vrstom za sve tipove zelenih površina,kao i za pošumljavanje goleti. picea omorica Pančićeva omorika