Nešto o nama

Iako je ovaj rasadnik postojao,čini mi se oduvek,posedovao je, samo 3-4 vrste četinara.Od 2005.počinjemo sa ozbiljnijim radom,proširen je asortiman četinara,tako da sada imamo dvadesetak vrsta,uveli smo sistem za polivanje"kap po kap",proizvodnju u plasteniku,tako da određene vrste imamo u prodaji i kao repro-materijal,itd...
Četinari iz našeg rasadnika su visokog kvalitete i imaju kompletan tretman od presađivanja,selekcije kod sađenja,đubrenja,redovnog okopavanja do rezanja i oblikovanja biljaka od samog početka,radi pravilnog izgleda i forme.Tretman biljaka mora biti zadovoljen ali pre svega akcenat stavljamo na presađivanje koje doprinosi jačanju korena biljke.Takođe vodimo računa kod sađenja kupljenih biljaka kod nas,da se ne bi narušio izgled biljke i njen dalji opstanak preporučujemo interventno sađenje,znači,kupljenu biljku iz rasadnika odmah posaditi kod vas.
Moramo napomenuti da je rasadnik tek 2005.godine počeo sa ozbiljnim radom,i ne možemo da kažemo da smo najbolji,najstručniji,da posedujemo sve vrste četinara, itd,ali ćemo se truditi da tako bude.