chamaecyparis-pacempres

Ovo je vrsta četinara slična čempresu,uglavnom raste u obliku drveća a ređe u vidu žbuna. Za razliku od čempresa,pačempres je nižeg rasta i naseljava hladnije predele,pa se samim tim mnogo lakše prilagođava različitim uslovima klime i dosta je zastupljen na našim predelima. Rod pačempresa sadrži 6 vrsta od kojih su kod nas najzastupljenije https://sky.pro/media/it-knigi-i-podkasty/,o kojima ćemo ovde i nešto više reći. Jedna od možda najpopularnijih vrsta je chamaecyparis lawsoniana (lavsonov pačempres).Druga vrsta iz roda pačempresa je chamaecyparis pisifera (pegavi pačempres).
ellwoodii (elvudi) lane flečer ellwoodii (elvudi) lane flečer ellwoodii (elvudi) lane flečer

-chamaecyparis lawsoniana- lavsonov pačempres

Kao što smo naveli jedna je od najpopularnijih vrsta četinara,najpre zbog prilagodljivosti na uslove sredine,zatim zbog gustine svoje krošnje i varijabilnosti koju poseduje ova vrsta. U mladosti napredovanje je nešto sporije,a kada se dobro ožili i prihvati za tlo napreduje brže. Naravno,otporan je na mraz i dobro podnosi orezivanje,pa se može koristiti i za formiranje živih ograda.Podnosi zasenu,ali u tim situacijama će možda samo sporije napredovati. Jedino što će možda zasmetati ovoj vrsti jeste preterana vlažnost zemljišta,shodno tome preporučuje se sadnja na zemljištima koja su vodopropustljiva ili na zemljištima koja su pod blagim nagibom i na kojima se voda ne zadržava. Da napomenemo da osnovna vrsta ovog četinara ima kupastu krošnju,grana povijenih prema bokovima,a karakteristično za ovu vrstu,kao i za određen broj varijeteta,jeste da imaju povijene vrhove. Osnovna vrsta ovog četinara se slabije sreće na našim terenima,ali su njeni varijeteti i te kako zastupljeni.

-chamaecyparis lawsoniana "ellwoodii"- elvudi

Spada u red najlepših ukrasa naših vrtova i travnjaka,i u zadnje vreme je jedan od najtraženijih četinara. Ovaj četinar se preporučuje za sađenje na mestima gde ima malo prostora,jer ima usko kupastu formu,sporog je rasta i takođe,kao i svi četinari,podnosi orezivanje. Maksimalno poraste do 3m.a u širinu od 80cm-1m.Sadi se i po grupama3-4 komada,a ako bi želeli živu ogradu,najbolje je saditi ga na rastojanju iznad 1m. da se kasnije ne bi dodirivali. Vredi pomenuti i njegov podvarietet "blue surprise" sa jako nežnim četinama nebo plave boje. -chamaecyparis lawsoniana 'ellwoodii'- elvudi

-chamaecyparis lawsoniana 'columnaris'- plava kolumna

Spada u red pačempresa i ima "plavu" boju četina i usku vretenastu krošnju,naraste do visine od 4m. Najčešće se koristi za formiranje žive ograde,mada je dosta u upotrebi kao solo stablo ili u grupama. Boja četina se ne menja ni u zimskim mesecima,tako da predstavlja lep ukras čak i zimi. -chamaecyparis lawsoniana 'columnaris'- plava kolumna

-chamaecyparis lawsoniana 'lane'- lane

Ovo je jos jedan varijetet pačempresa,koga odlikuju zlatno žuti krajevi grana.Raste prilično brzo,i može dostići visinu i do 5m.Najviše se sadi po grupama od 3-4 komada,ili pojedinačno kao soliterno stablo. Mada nije isključeno saditi ga i kao visoku živu ogradu ali tada razmak između biljaka mora biti iznad 70cm.Kao i svi četinari i on dobro podnosi orezivanje. -chamaecyparis lawsoniana 'lane'- lane

-chamaecyparis lawsoniana 'fletcheri'- flečer

Karakteriše ga svetlo zelena boja četina,gusta krošnja,da podnosi rezanje i raste prilično brzo,sto ga čini zahvalnim i traženim kod nas.Raste do 5m visine i širine od 1.5m. Takođe se sadi u svim oblicima sadnje,ali se dosta koristi kao visoka živa ograda. -chamaecyparis lawsoniana 'fletcheri'- flečer

-chamaecyparis lawsoniana "alumii"-

Ovo je jedna vrsta koja je i po obliku i po boji najsličnija chamaecyparis lawsoniana "columnaris" - plavoj kolumni , jedino što je kod ove vrste za razliku od kolumne,krošnja kompaktnija i gušća,a četine sitnije i mekanije.

chamaecyparis lawsoniana "alumii-gold"

Veoma zanimljiv varietet Lavsonovog pačempresa,zapravo možemo reći varijacija na varietet.Naime,ima sve osobine identične varietetu "alumii" samo što se plava boja četina (listova) ovog varieteta pri vrhovima pretapa u žutu. Pokazao se kao vrsta koja je dosta prilagodiva uslovima sredine,ali kao i svi "obojeni" varieteti voli osunčane položaje i ocedno tlo.

-chamaecyparis lawsoniana 'golden wonder'-

Takođe jedna od sličnih varieteta,samo što je ovaj varietet sličan sa chamaecyparis lawsoniana "lane"- lane ,ipak razlika je u gustini krošnje i veličini četina. Naime varietet "golden wonder" ima gušću krošnju,sitnije grane i krošnja ovog četinara počinje od samog tla. Zapravo njegove grane rastu horizontalno od stabla prema bokovima,a krajevi su boje zlata i blago povijene prema tlu. -chamaecyparis lawsoniana 'golden wonder'-

-chamaecyparis lawsoniana 'globus'- plavi globus

Ovo je varietet pravilne loptaste forme,oblika pravilnog žbuna sa granama blago povijenim prema tlu,boja četina je svetlo sivkasta i poraste 1-1.5m visine. Veoma zanimljiva forma za vrtove ali i za sadnju niskih živih ograda ili bordura. Uz minimalne korekcije krošnje,od njega se mogu formirati vrlo efektne žive ograde pravilnog oblika. -chamaecyparis lawsoniana 'globus'- plavi globus

-chamaecyparis lawsoniana "stevarty"-

Varijetet Lavsonovog pačempresa široko kupaste krošnje,čije su četine na samim vrhovima grana zlatno-žute boje. Poraste do 5m visine i grane ovog varieteta su od samog stabla blago povijene prema tlu.

-chamaecyparis pisifera- pegavi pačempres

Ovo je druga vrsta iz roda chamaecyparis-a , što se tiče ovog četinara i on ima dobre karakteristike kao i Lavsonov pačempres ,ali je prilično redak na našim površinama. Opisaćemo neke vrste koje se najčešće sreću na našim površinama.

-chamaecyparis pisifera 'squarosa'- skvaroza

Jedan je od varieteta chamaecyparis pisifera ,koji se češće sreće na našim područjima.Ovo je četinar koji raste u obliku žbuna i guste je krošnje. U mladosti njegova krošnja je elipsasta,dok se kasnije izdvaja vrh,pa je njen kasniji oblik široko piramidalni. Četine ovog varieteta su jako sitne i mekane,dok je njihova boja. -chamaecyparis pisifera 'squarosa'- skvaroza

-chamaecyparis pisifera 'boulevard'- bulevar

Vrsta pačempresa,nežnih sivo plavih četina visine od 1-1.5m,spada u red nižih,gustih četinara,sporijeg rasta. Te karakteristike ga čine izuzetno atraktivnom vrstom,ali i nešto osetljivijom na uslove sredine,tako da je idealno mesto za sadnju delimična hladovina,makar jedan deo dana, ili, žardinjera koja će takođe stajati u delimičnoj hladovini. -chamaecyparis pisifera 'boulevard'- bulevar