cedrus-kedar

Kedrovi su izuzetno visoka zimzelena stabla,široke i robusne krošnje,a grane su nepravilno raspoređene oko stabla. Kod nas se uglavnom sreću na velikim zelenim površinama,jer je upravo prostor to što im je potrebno. Prilikom sadnje ove vrste treba voditi računa что такое IT-сфера i prostoru koji im je neophodan upravo zbog njihovih dimenzija. U nastavku ćemo pomenuti neke vrste.

cedrus atlantica atlaski kedar

Jedan je od najzastupljenijih na našim prostorima.Spada u najotpornije kedrove prema uslovima sredine. Raste brzo a možda mu najviše odgovaraju osunčani položaji.Četine atlaskog kedra su kratke,krute i tamno zelene boje. Povoljan je za sadnju oko velikih objekata koji poseduju velike površine za ozelenjavanje.A preporučuje se sadnja u manjim grupama ili pojedinačno. cedrus atlantica atlaski kedar

cedrus deodara himalajski kedar

Himalajski kedar je vrsta čije su četine duže nego kod atlaskog kedra,uz to su i jako mekanije,a biljci daju lepu,vazdušastu formu. Predivan je ukras zelenih površina,ali su malo osetljiviji na mrazeve i ledene vetrove,naročito dok su mladi. Himalajski kedar najbolje raste na dubokim i dobro dreniranim terenima,sa dovoljno vlage u zemlji i vazduhu. Odgovaraju mu i sunčani položaji ali ne smeta mu ni polusenka. Najefektniji je u pojedinačnoj sadnji,mada se preporučuje za sadnju i u manjim grupama,naravno,ukoliko prostor tako nešto dozvoljava. cedrus deodara himalajski kedar

cedrus libani libanski kedar

Ovo je vrsta kedra koja je možda i najotpornija na uslove sredine,veoma je prilagodiva vrsta,zemljište ne bira,otporan je na mrazeve i sušne periode,mada bi mu najviše odgovarali sunčani položaji. Sporog je prirasta,ali je zato veoma dugovečna vrsta. Vredno pomena što se tiče ove vrste,jeste to da je cedrus libani ,ili libanski kedar,nacionalno drvo Libana,a svoje mesto ima i na nacionalnoj zastavi ove zemlje. cedrus libani libanski kedar