abies-jela

Karakteristika za ovu vrstu četinara jeste,da su to uglavnom vitka zimzelena stabla,piramidalne krošnje,čija krošnja nastaje od samog tla,sa visinom i do 30m (u prirodnim staništima). Veći broj varieteta jele ima plitak,tanjirast korenov sistem Postman API,pa je sklona vetroizvalama,te ih ne treba saditi na terenima izloženim jakim vetrovima. Jele su veoma slične sa smrčama,pa ih je veoma teško razlikovati,i veoma je lako pogresiti. Najbolji i najsigurniji način za prepoznavanje jeste položaj šišarke,ako šišarka visi,to je smrča,i suprotno,ako je šišarka okrenuta da stoji uspravno na grani,e to je jela.

abies 'alba' obična (bela) jela

Ovo je domaća vrsta,kod nas inače dosta rasprostranjena,uglavnom na većim nadmorskim visinama.Preporučujemo sađenje u grupama ili većim masivima (za pošumljavanje). Uspeva ona i u gradskim sredinama,ali će joj smetati dim,prašina i suv vazduh,pa će njen porast biti znatno manji nego na prirodnim staništima. Uzimajući u obzir da je jako dekorativna,i pravilne piramidalne krošnje ne treba je izostaviti kod sadnje u vangradskim uslovima. abies 'alba' obična (bela) jela

abies concolor dugoigličasta jela

Ovo je četinar sa visokim porastom,šire-kupaste krošnje,a poreklom je iz Kalifornije.Raste brzo i može da dostigne velike razmere. Samo ime(dugoigličasta)govori da se radi o četinaru čije iglice (četine) mogu da budu i do 7 cm dužine.Četine ovog četinara imaju srebrnasto-plavu boju koja krošnji daje elegantan i vazdušast izgled. Odlično podnosi sve vrste zemljišta,otporna je na mraz,sušu,a ni gradski uslovi joj ne škode.Korenov sistem je dobro razvijen kao i bočni korenovi,pa niti jaki vetrovi ne predstavljaju veći problem. Koristi se za sadnju kao solo stablo (soliter),u manjim ili većim grupama,a dosta se upotrebljava za kombinovanje sa drugim vrstama,gde do izražaja dolazi njena neuobičajena boja i vazdušast izgled. Mnogi je smatraju najlepšom vrstom iz roda jela.Postoje i mnogi varieteti ove vrste,ali su na žalost slabo zastupljeni kod nas,ipak ćemo pomenuti neke od njih. Jedan od najlepših varieteta je "argentea" svetlo-srebrnastih četina, "aurea" zlatno-žutih izdanaka,"globosa" žbunaste krošnje,zatim "pendula" koja ima žalosnu formu,itd... abies concolor dugoigličasta jela

abies cephalonica grčka jela

Odlika ovog četinara je da dobro podnosi gradske uslove, rasprostranjena ie u planinskim delovima Peloponeza i na Kefaloniji.Grčka jela je četinar srednje veličine i dostiže obično 25-30m visine.Krošnja je u početku izrazito piramidalna a kasnije cilindrična, grana se od tla,tako da ima lepu formu.Ne podnosi preteranu vlagu,dok joj suša neće smetati. Ovo je mediteranska vrsta i otporna je na kratkotrajne niske temperature čak i do -20˙C. Najveći su joj problem zakasneli prolećni mrazevi. abies cephalonica grčka jela

abies balsamea balsamasta jela

Američka balsamasta jela,najbolje raste u senci i odlično podnosi mraz i hladne periode,a takođe dobro raste na mestima sa dovoljno vlage u zemljištu i vazduhu. Ima pravilnu piramidalnu krošnju,a četine su joj tamno zelene. Otporna je na štetne gasove i gradske uslove,tako da joj je najšira upotreba u industrijskim zonama,gde se sade unutar fabričkih krugova,oko energetskih blokova,itd... abies balsamea balsamasta jela

abies pinsapo španska jela

Veoma dekorativna vrsta poreklom iz Španije,traži svetle položaje ali zemljište ne bira,i dobro podnosi sušu.Široka kupasta krošnja, sa kraćim tamnozelenim četinama, raspoređenim u krug. Raste sporije od većeg broja jela a dobro podnosi suva, topla i krečna zemljišta. abies pinsapo španska jela

abies nordmanniana kavkaska jela

Veoma zanimljiv i nadasve dugovečan četinar,dostiže impozantne razmere i raste veoma brzo.Otporan je na vetroizvale,najviše zbog dobro razvijenog korenovog sistema i bočnih korenova. Široko-kupaste krošnje,dobro podnosi sušu,mraz kao i dim i prašinu,tako da je prilagodljiva na uslove gradske sredine. abies nordmanniana kavkaska jela

abies bornmuelleriana turska jela

Nova vrsta koje kod nas još uvek nema na tržištu,za nju se može reći da je uže kupaste krošnje,sa četinama ne dužim od 3cm.Kao i veći broj jela veoma je dekorativna i prilagodiva na uslove sredine. abies bornmuelleriana turska jela